Červen 2009

Na premiérách Rychlí a zběsilí

29. června 2009 v 15:43 | Karin

Zleva: Mia (Jordana Brewster) , Dom (Vin Diesel), Režisér (Justin Lin), Letty (Michelle Rodriguez), Brian (Paul Walker)
Aspergerův syndrom

26. června 2009 v 6:58 | Karin

Aspergerův syndrom - nemocvýjimečných

O Aspergerově syndromu jste pravděpodobně ještě neslyšeli. Ale o autismu určitě ano. Tyto dvě diagnózy mají společné znaky - především je to porucha způsobu dorozumívání se s okolním světem.
Aspergerův syndrom je zařazen mezi poruchy autistického spektra a vyskytuje se zejména u chlapců.
Ti jsou často inteligentní, ne však praktičtí. Jejich pravdomluvnost a naivní otázky se okolí mohou jevit jako zvláštní.
Jmenuje se po rakouském lékaři Hansu Aspergerovi, který v roce 1944 u čtyř chlapců diagnostikoval chorobu nazvanou původně "autistická psychopatie.

Obyčejní lidé umí na základě jednoho krátkého pohledu vyhodnotit, s kým se právě setkali. Odhadneme věk, náladu i společenské postavení člověka, který stojí proti nám, a na základě těchto odhadů s ním komunikujeme. Lidé s Aspergerovým syndromem si však neverbální signály, které všichni vysíláme, dekódovat neumí, nebo umí jen velmi přibližně.

Potíže v komunikaci však na rozdíl od autistů neznamenají potíže s mluvením a vyjadřováním, naopak. Aspíci dokážou mluvit dlouhé hodiny, a to velmi přesvědčivě na téma, které je zajímá. Problém je v tom, že je nezajímá reakce případného posluchače - lépe řečeno, dokud jim případný posluchač na rovinu neřekne, že ho nechce poslouchat anebo naopak že se mu výklad líbí, osoba s Aspergerovým syndromem mluví a mluví bez jakékoli zpětné vazby. Prostě neodhadne z chování posluchače případnou reakci. Ve skutečnosti se osoby s Aspergerovým syndromem začleňují mezi lidi relativně snadno. Děti s Aspergerovým syndromem jsou samozřejmě jiné než normální děti, s touto chorobou však není spojeno žádné výrazné mentální nebo tělezné postižení a tak je jeho diagnostikace poněkud obtížnější.

Potřebují mít v životě pevný řád a jeho nedodržení způsobuje v lepším případě rozčilení, v horším případě záchvaty vzteku. Základním syndromem, který je všem aspíkům společný, je opakování. Opakování je základem řádu a řád je jejich jistota. Lidé s Aspergerovým syndromem mají oblíbená slůvka nebo věty, které často používají v řeči, mají "oblíbené" dny, kdy chodí plavat nebo nakupovat, a v jiné dny to prostě nepřipadá v úvahu.
Zájmy, koníčky a "posedlosti" malých aspíků se mohou později stát předmětem jejich obživy. Proč posedlosti? Zcela zdravý člověk se může třeba zajímat o historii, a nejvíc ho baví dejme tomu období vlády panovnického rodu Jagellonců, takže si občas něco přečte, koupí nějakou tu monografii a zajede na místa, která jsou s tímto rodem spojena. Aspíka zajímají konkrétní tři měsíce vlády Vladislava II. Jagellonského a zjistí si o nich všechno. Podobně se chová v případě všech ostatních koníčků - prostě jde do hloubky, soustředí se jenom na jednu věc, kterou musí dokončit. Teprve potom se může začít, stejně důkladně, zajímat o něco jiného. Typickým příkladem je Albert Einstein a o tom jste určitě už slyšely...

Aspergerův syndrom není "léčitelný" v pravém slova smyslu. Lidé sice berou léky, ale ty mají spíše napomáhat jejich normálnějšímu fungování ve společnosti - ve společnosti, která není upřímná, protože kdyby byla, nemuseli by se učit přetvařovat a žít mezi lidmi, jejichž pocity je potřeba odhadovat a naučit se správně na ně reagovat.
Psychologové tvrdí, že jde určitě o chorobu, která se dá částečně léčit, většina pacientů to ale odmítá, neboť mají pohled na svět dosti odlišný od ostatních a považují se za přínos.